Thứ hai, 23/07/2018

Danh sách các em khuyết tật nhận xe lăn từ Hội PROJECT HUMANITY AUSTRALIA INC.

Cập nhật lúc 08:26 11/03/2017
Đây là món quà rất đặc biệt và ý nghĩa do tổ chức Project Humanity Australia INC. và công ty xe lăn Wheelchairs for Kids tài trợ cho trẻ em khuyết tật tại giáo phận Hưng Hóa.
DANH SÁCH CÁC EM KHUYẾT TẬT NHẬN XE  LĂN 2016-2017
Stt Họ và tên

Năm
sinh
Địa chỉ Ký nhận
1 Nguyễn Hữu Toàn 2012 Xóm Đình-Thanh Ba, Phú Thọ x
2 Đỗ Gia Huy 2012 Xóm Đình-Thanh Ba, Phú Thọ x
3 Nguyễn Huy Hoàng 2013 Thanh Ba, Phú Thọ x
4 Nguyễn Gia Huy 2011 Khu 6, Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ x
5 Nguyễn Ngọc Hòa 2007 Khu 5, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ x
6 Phạm Thị Liên Anh 2002 Khu 5, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ x
7 Trần Tiểu Yến 2002 Thôn 7, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái x
8 Nguyễn Ngọc Tú 2004 Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái x
9 Nguyễn Việt Bách 2010 Khu 4, Phú Hộ, Phú Thọ x
10 Trịnh Văn Nam 1987 Khu 4, xã Hà Lộc, Phú Thọ x
11 Lương Gia Bảo 2011 Xã Hương Nha, Lũng Hiền, Phú Thọ x
12 Lò Văn Ngọc 2005 Mường Ảng, Điện Biên x
13 Quàng Thị Thu 2006 Mường Ảng, Điện Biên x
14 Lò Văn Học 2000 Mường Ảng, Điện Biên x
15 Nguyễn Thị Hà 1996 Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ x
16 Lương Hải Nam 2008 Khu 16, Tiên Kiên, Phú Thọ x
17 Nguyễn Diệu Linh 2008 Khu 1, xã Tiên Kiên, Phú Thọ x
18 Nguyễn Văn Hưng 2007 Khu 3, Bãi Dòng, Phú Thọ x
19 Nguyễn Văn Nam 2012 An Thịnh, Yên Bái x
20 Maria Phạm Thị Liễu 2001 Làng Chẹo, An Thịnh, Yên Bái x
21 Vũ Anh Thư 2011 Thôn Minh Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ x
22 Chu Mạnh Tâm 2005 Khu 6, Hà Thạch, Phú Thọ x
23 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm 2013 Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ x
24 Hà Phương Linh 2012 Vân Thê- Phú Thọ x
25 Nguyễn Thị Bảo An 2014 Khu 2, Phú Lộc, Phú Thọ x
26 Nguyễn Quốc Phương 2011 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ x
27 Trẩn Thị Ánh 2012 Khu 8, Thạch Sơn, Phú Thọ x
28 Nguyễn Hải Vinh 2002 Bảo Long, Yên bái x
29 Nguyễn Anh Duy 2006 Khu 4, Hà Thạch, Phú Thọ x
30 Nguyễn Phú Bảo 2015 Tổ 17, Trung Môn, Yên Sơn, TQ x
31 Tô Thị Hà Thanh 2015 Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang x
32 Lương Thúy Hiếu 2014 Kỳ Lâm, Sơn Dương, Tuyên Quang x
33 Nguyễn Thị Linh 2000 Thọ An, Nhữ Khê, Yên Sơn, TQ x
34 Nguyễn Gia Khánh 2006 Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang x
35 Bùi Trà My 2011 Tổ 14, P. Tân Hòa, Tuyên Quang x
36 Nguyễn Bảo Nam 2014 Tổ 14, P.Phan Thiết, Tuyên Quang x
37 Hoàng Bảo Ly 2009 Tổ 20, P.Tân Quang, Tuyên Quang x
38 Trần Minh Hiếu 2015 Cây Mơ, Hợp Thành, Tuyên Quang x
39 Đoàn Trúc Lâm 2013 Tổ 27, P.Tân Quang, Tuyên Quang x
40 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2009 Tổ 14, Phường Tân, Tuyên Quang x
41 Tống Mai Lan 2008 Hưng Thành, Tuyên Quang x
42 Hoàng Nhật Anh Khoa 2009 Nà Bản, Thượng Lâm, Tuyên Quang x
43 Đinh Thị Cảnh 1985 Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang x
44 Phúc Anh Tuấn 2014 T.Nà Va, Lâm Bình, Tuyên Quang x
45 Phan Gia Bảo 2014 Tổ 8, Phan Thiết, Tuyên Quang x
46 Hoàng Văn Đại 2013 Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang x
47 Trần Xuân Bách 2003 Xóm Gò Ranh, Phú Lâm, Tuyên Quang x
48 Bàn Thị Ngọc Hân 2014 Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang x
49 Mai Đức Anh 2013 Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang x
50 Đặng Gia Như 2014 Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang x
51 Lý Thị Lan 2002 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
52 Trần Thị Thúy 1996 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
53 Trần Kim Lĩnh 1999 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
54 Nguyễn Văn Huấn 2006 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
55 Trần Xuân Bách 2003 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
56 Nguyễn Thị Bình 2003 Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang x
57 Vũ Quốc Vinh 2012 Tân Quang, Tuyên Quang x
58 Lương Nhật Minh 2010 Đống Đa, Thượng Nông, Tuyên Quang x
59 Bàn Thị Vương 2008 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang x
60 Lê Quốc An 2012 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang x
61 Lưu Văn Hóa 2000 Thượng Minh, Hồng Quang x
62 Nguyễn Phương Linh 2009 Phan Thiết, Tuyên Quang x
63 Đồng Minh Tuấn 2013 Yên Sơn, Tuyên Quang x
64 Nịnh Việt Tiến 2014 An Tường, Yên Sơn, Tuyên Quang x
65 Nguyễn Hồng Phúc 2004 An Khang, Tuyên Quang x
66 Giàng Thị Hiền 2006 Khuổi Trang, Xuân Lộc, Tuyên Quang x
67 Phạm Thị Quỳnh Diễm 2000 Nghi Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ x
68 Nguyễn Anh Dũng 1984 Mỹ Hưng, Yên bái x
69 Đỗ Tuấn Thành 2007 Mỹ Hưng, Yên bái x
70 Phùng Ngọc Chinh 2012 Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ x
71 Nguyễn Thị Trà My 2013 Đồng Lạc, Yên Lập, Phú Thọ x
72 Phan Thị Thu Giang 2011 Đồng Lạc, Yên Lập, Phú Thọ x
73 Vũ Thị Cẩm Ly 2011 Đồng Lạc, Yên Lập, Phú Thọ x
74 Mai Quỳnh Hương 2010 Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ x
75 Hoàng Nhật Tân 2011 Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ x
76 Vũ Thị Bắc Nhung 2002 Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ x
77 Ngô Quốc Bảo 2010 Đ.Sông Lô 4, An Tường, Tuyên Quang x
78 Bùi Văn Dân 2003 Đ.Viên Châu, An Tường, Tuyên Quang x
79 Nguyễn Quốc Vinh 2012 Đ.Sông Lô 4, An Tường, Tuyên Quang x
80 Trần Văn Thành 2008 Đ.Tiến Vũ 8, An Tường, Tuyên Quang x
81 Đinh Văn Tiến 2005 Viên Châu, Tuyên Quang x
82 Nguyễn Thị Lan 2010 Hưng Kiều1, An Tường, Tuyên Quang x
83 Đỗ Thị Hoài 2014 Đội Sông Lô, An Tường, Tuyên Quang x
84 Nịnh Văn Lơi 2007 Trung tâm bảo trợ tỉnh Tuyên Quang x
85 Hà Quốc Huy 1998 Trung tâm bảo trợ tỉnh Tuyên Quang x
86 Kiều Thị Nga 2000 Tổ 13, p. Hưng Thành, Tuyên Quang x
87 Nguyễn Long Vũ 2000 An Tường, Tuyên Quang x
88 Nguyễn Anh Tuấn 2010 Tổ 17, P.Tân Hà, Tuyên Quang x
89 Phan Vũ Thành 1994 T.38. P.Minh Xuân, Tuyên Quang x
90 Lê Xuân Cư 2001 Tiên Phong, Yên Tập, Phú Thọ x
91 Trần Tố An 2012 Hàm Rồng, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
92 Nguyễn Phương Duy 2012 Hàm Rồng, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
93 Đặng Văn Thắng 1990 Hàm Rồng, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
94 Phạm Văn Hải 1992 Hàm Rồng, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
95 Nguyễn Văn Tuyến 2007 Hàm Rồng, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
96 Thào Đức Tùng 2012 Vĩnh Hảo, Bắc Giang, Hà Giang x
97 Phạm Khánh Linh 2011 Quyết Tiến, Vĩnh Tuy, Hà Giang x
98 Nguyễn Mai Lan 2011 Đồng Chương, Tuyên Quang x
99 Lý Minh Quân 2014 Việt Quang, Bắc Giang, Hà Giang x
100 Bàn Thị Kim Hân 2008 Thôn Lâm, Đồng Tâm, Hà Giang x
101 Hoàng Văn Đọn 2010 Thôn Nha, Đồng Tâm, Hà Giang x
102 Lù Thị Nga 2009 Đồng Tâm, Hà Giang x
103 Lương Quốc Trọng 2006 Tân Lập, Đồng Tâm, Hà Giang x
104 Vũ Đặng Minh Tân 2012 Hà Đông, Hà Nội x
105 Đinh Hoàng Quế Đang 2011 Tân Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ x
106 Nguyễn Khánh Ly 2004 Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ x
107 Phan Bá Thịnh 2003 Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ x
108 Nguyễn Văn Bình 2003 Sơn Đông-Sơn Lộc, Hà Nội X
109 Nguyễn Việt Hưng 2004 Phúc Lộc, Cổ Đông, Sơn Tây X
110 Phạm Tường Vi 2012 Mai Châu,Mai Châu, Hòa Bình X
111 Nguyễn Bảo Lâm 2011 K7, Tiên Phong. Ba Vì, Hòa Bình X
112 Nguyễn Hoài Thương 2014 Trung Hà, Ba Vì , Hà Nội x
113 Lã Bá Tài 2011 Cố Đô, Ba Vì, Hà Nội X
114 Chu Văn An 2009 Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội X
115 Phùng Văn Toàn 2013 Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội X
116 Trương Thành Thịnh 1997 Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội X
117  Hoàng Thanh Tùng 2007 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội X
118 Tô Ngọc Hà 2011 Tân Hưng, Thanh Thúy, Phú Thọ X
119 Nguyễn Thùy Linh 2008 Thanh Thủy, Phú Thọ x
120 Nguyễn Công An 2013 Sơn Vi, Thủy Trạm, Phú Thọ X
121  Nguyễn Văn Đạo 2013 Thạch Thất, Hà Nội X
122 Trần Văn Nghĩa 2013 Thạch Thất, Hà Nội x
123 Nguyễn Thanh Trúc 2012 Thạch Thất, Hà Nội X
124 Nguyễn Nam Nguyên 2008 Phú Châu, Xuân Phú, Phúc Thọ X
125 Trần Gia Huy 2009 Hà Đông, Hà Nội X
126 Nguyễn Tiến Đạt 2010 Thanh Oai, Hà Nội X
127 Phạm Phương Nghi 2015 Mai Châu, Sơn La X
128 Trần Trung Hiếu 2002 Khu 3, TT Kỳ Sơn, Hòa Bình X
129 Trần Quang Nghĩa 1999 Khu 3, TT Kỳ Sơn, Hòa Bình X
130 Bùi Thị Chi 2003 Khu 3, TT Kỳ Sơn, Hòa Bình X
131 Hoàng Đức Thiện 2001 Khu 3, TT Kỳ Sơn, Hòa Bình X
132 Nguyễn Hồng Sơn 2008 Tự Nhiên, Thương Tín Hà Nội X
133 Nguyễn Phạm Thảo 2007 Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội X
134 Hoàng Ngọc Anh 2011 Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội X
135 Phạm Mai Loan 2000 An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, HN X
136 Từ Bá Quang Minh 2010 Ng Trãi, Hạ Hồi, Thường Tín, HN X
137 Hoàng Bảo Nguyên 2010 Hòa Lương, Hạ Hồi, Thường Tín, HN X
138 Hoàng Lê Vi 2012 Tiểu khu 11, Lương Sơn, Hòa Bình X
139 Nguyễn Thị Thanh 2005 Đan Phượng, Hà Nội X
140 Phạm Nhật Nam 2012 Đông Sơn, Thanh Hóa X
141 Nguyễn Phạm Thảo Tâm 2008 Thường Tín, Hà Nội X
142 Nguyễn Huy Hoàng 2013 Thường Tín, Hà Nội X
143 Nguyễn Lan Anh 2010 Trung Sơn Trầm, Hà Nội X
144 Nguyễn Thị Tình 2006 Khu 18, Đào Xá, Thanh Thủy x
145 Nguyễn Thị Nguyệt 2012 Khu 15, Đào Xá, Thanh Thủy x
146 Triệu Như Nguyệt 2010 Khu 8, Tân Phương - Phú Thọ x
147 Tạ Thanh Trúc 2013 Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội x
148 Trịnh Văn Tú 2004 Dư Ba, Phú Thọ x
149 Đặng Phương Nhung 2003 Thanh Thủy, Phú Thọ x
150 Nguyễn Minh Đức 2011 Thanh Thủy, Phú Thọ x
151 Nguyễn Mạnh Tiến 2005 Thôn Vĩnh Phú, Việt Trì, Phú Thọ x
152 Vũ Thị Thu Hoài 2013 Thôn Vĩnh Phú, Việt Trì, Phú Thọ x
153 Nguyễn Bảo Khánh 2014 Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái x
154 Nguyễn Tiến Đạt 2015 Khu 7, Hạ Giáp, Phú Thọ x
155 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2009 Khu 3, Thanh Thủy, Phú Thọ x
156 Nguyễn Như Quỳnh 2011 Thủy Trạm, Thanh Thủy, Phú Thọ x
157 Trần Quang Huy 2006 Khu 5, Cao Bang, Phú Thọ x
158 Lê Quý Nam 2003 Khu 10, Phú Hộ, Phú Thọ x
159 Lưu Đức Long 2011 Khu 3, Văn Lung, Phú Thọ x
160 Lê Thị Thương 1991 Ngòi A, Văn Yên, Yên Bái x
161 Vũ Đình Dương 2007 Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái x
162 Nguyễn Gia Bảo 2012 Khu 3, Hà Lộc,  Phú Thọ x
163 Đặng Tiến Thành 2012 Lương Lỗ, Thanh Ba, Phú Thọ x
164 Hà Văn Minh 2009 Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ x
 
Văn phòng Caritas Hưng Hóa
Thông tin khác:
LỜI TRI ÂN
Caritas Hưng Hóa xin trân trọng cảm ơn Quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quí vị gần xa đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bằng tình thần, vật chất cho các hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các khoản hỗ trợ của Quý vị sẽ được sử dụng đúng mục đích và được thực hiện một cách minh bạch và tối ưu nhất.
Xin Chúa trả công bội hậu, ban nhiều phúc lành cho Quý vị và ước mong Quý vị sẽ mãi đồng hành cùng Caritas Hưng Hóa trong suốt thời gian tới.
 
Phát xe lăn ngày 4/4/2016
Tiêu điểm
Hình ảnh cứu trợ thiên tai tại Cao Bồ, vị Xuyên và Lùng Tám, Quản Bạ, Hà Giang
Hình ảnh cứu trợ thiên tai tại Cao Bồ, vị Xuyên và Lùng Tám, Quản Bạ, Hà Giang
Ngày 2/7/2018, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh giám đốc Caritas Hưng Hóa cùng với Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas Hải Phòng, đại diện Caritas giáo tỉnh Hà Nội và các cộng tác viên Caritas giáo xứ, Hội DNCG Hải Phòng đã đến thăm, chia sẻ, động viên và tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng do thiên tai.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.caritashunghoa.org!
log