Ân nhânCám ơn

Thư cảm ơn Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn - giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hoa Kỳ.

Cập nhật lúc 08:50 15/06/2015
Thư cảm ơn Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn - giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hoa Kỳ.
Vp Caritas Hưng Hóa